Doç. Dr. Yasemin Taşcı – Doğum Pozisyonları ve Ayakta Ikınmanın Sürece Etkisi (EZH)